تمرینات اختصاصی ballhand و dribble در بسکتبال

این مطلب بصورت هفتگی بروزرسانی میشود . تیم کلاب شو در نظر دارد تا بصورت هفتگی تمرینات کار با توپ را با تمرین دهنده ی تخصصی ballhand و دریبل در ایران آرش غفاری برای شما مربیان و بازیکنان…